Protipožární dveře ocelové

Firma HANAKOV, spol. s r.o. se zabývá výrobou jak ocelových dveří, tak protipožárních ocelových dveří jednokřídlých a dvoukřídlých pro široký okruh zákazníků. Naše dveře splňují veškeré protipožární normy a certifikáty. Dokážeme vyrábět dveře jak na míru, tak i atypické, podle požadavků zákazníka a za příznivé ceny.

Co jsou protipožární dveře – definice:

Požární dveře slouží k fyzickému i požárnímu oddělení dvou prostorů. Dveře musí být vždy vybaveny samozavíračem. V případě vyhlášení požárního poplachu musí být tyto dveře zavřeny nebo se musí zavřít pomocí samozavírače. Protipožárním uzávěrem rozumíme sestavu protipožárních dveří osazených do zárubně.

Výroba protipožárních ocelových dveří, dvířek a uzávěrů

 • protipožární dveře ochrání vaše zdraví a majetek,
 • vyrábíme protipožární ocelové dveře v provedení jednokřídlovém nebo dvoukřídlovém, levé nebo pravé, plné nebo s částečným prosklením max. 1/3 dveřního křídla,
 • protipožární dveře brání šíření požáru, pronikání tepla či plamene a splňují přísné požadavky požárního zabezpečení staveb, odděluji jednotlivé požární úseky,
 • protipožární dveře lze použít v prostředí suchém nebo v prostředí s vyšší vlhkostí – nesmí však přijít do přímého styku s vodou,
 • vyráběné protipožární dveře s deklarovanou požární odolností EW 15 DP1 – EI 60 DP1 jsou vlastní konstrukce z nehořlavých materiálů určené k instalaci do ocelové protipožární zárubně (dodáváme včetně těsnění),
 • protipožární dveře jsou přezkoušeny v akreditovaných zkušebnách a mají potřebné certifikáty a atesty,
 • rozměry námi vyráběných protipožárních dveří jsou omezeny, vzhledem k certifikaci
 • – u jednokřídlých dveří je maximum 900×1900 mm a u dvoukřídlých dveří 1800×2100 mm,
 • protipožární dveře jsme schopni vyrobit i v nestandardních rozměrech a provedeních do výše uvedených maximálních rozměrů – dveře větších rozměrů dodáváme bez certifikátu jako běžné ocelové dveře bez protipožární odolnosti,
 • provádíme finální vnější povrchovou úpravu dveří metalizací, lakováním ekologickými nátěrovými hmotami v odstínech RAL ve vlastní lakovně,
 • na každou konkrétní zakázku výroby nádrží připravujeme standardně individuální cenovou kalkulaci s ohledem na rozměry dveří, zvolenou povrchovou úpravu a lokalitu konečné montáže,
 • masivní ocelové dveřní křídlo tvořeno rámem z uzavřených profilů vyplněno minerální vlnou a obloženo požárně ochrannými kalcium-silikátiovými deskami s oplechováním,
 • dveřní křídlo je standardně vybaveno protipožárním zámkem s bezpečnostní vložkou a klikami – další příslušenství dodáváme podle individuálních požadavků (panikové kování, bezpečnostní kování, samozavírače, elektrické zámky, EPS systémy)

Značení požární odolnosti konstrukce

 • EI dveře bránící šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích
 • EW dveře omezující šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích

Výrobky označené EI zpravidla splňují přísnější požadavky protipožární bezpečnosti a mohou být použity i tam, kde jsou požadovány požární uzávěry EW.

Doba požární odolnosti protipožárních uzávěrů

Doba požární odolnosti se vyjadřuje číselným údajem v minutách např. 15, 30, 45, 60, 90. Číslo vyjadřuje dobu, kterou konstrukce odolá ohni.

Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti

 • D1 – nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují v celé konstrukci nehořlavé hmoty, popř. obsahují hmoty hořlavé, na nichž nezávisí stabilita a únosnost konstrukce a které jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí.
 • D2 – nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují i hořlavé materiály, na kterých závisí stabilita a únosnost konstrukce, v požadované době požární odolnosti ale nedochází k jejich hoření či uvolňování tepla.
 • D3 – zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2. Například běžné dřevěné dveře.

Ceník protipožárních dveří

Stáhněte si aktuální ceník typizovaných protipožárních dveří.

ceník protipožárních dveří - obrázek

Certifikace a atesty

Naše protipožární dveře splňují veškeré protipožární požadavky dle dvou skupin norem, na které byla provedena certifikace dle nařízení vlády:

 • 15 až 45 EI/EW
 • 60 EI/EW

Protipožární ocelové dveře jednokřídlové plné A Z 1/3 prosklené

Protipožární ocelové dveře dvoukřídlové plné A Z 1/3 prosklené

Certifikát výroby ocelových jednokřídlových protipožárních dveří (plných a z 1/3 prosklených).     Certifikát výroby ocelových dvoukřídlých protipožárních dveří (plných a z 1/3 prosklených).

Protipožární dvířka

Certifikát výroby ocelových protipožárních dvířek.