Tryskání

provádíme před finální povrchovou úpravou výrobku

Procesem tryskání se pomocí vhodného abraziva očistí, zdrsní, nebo jinak upraví požadovaná plocha povrchu předmětu (výrobku) před jeho finální úpravou, jako je lakování, metalizace, atd.

Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, případně i jiných materiálů (naše společnost se specializuje pouze na povrchové úpravy kovů).

Tryskací zařízení

Stacionární tryskací zařízení používané naší společností (tryskací box – tryskač) je založeno na mechanickém metání abrazivních částic metacími koly. Předměty (výrobky) jsou v boxu tryskány zavěšeny na háky elektrického kladkostroje, které se během cyklu otáčí a současně vodorovně pohybují před metacími koly. Tlakový vzduch dodává do tryskače tlaková komora. Vzduch z tryskače je filtrován ekologickým filtrem s ventilátorem. Použité abrazivo je z větší části recyklováno. Celý proces tryskání je automatický.

Technické údaje:

  • maximální průměr obrobku:2500 mm
  • maximální výška obrobku:3500 mm
  • maximální nosnost háku:1600 kg

Úpravu povrchu tryskáním doporučujeme:

  • za účelem odstranění koroze, nebo z důvodu pohledového efektu (sjednocení drsnosti povrchu před lakováním, metalizací (šopováním) atd., kdy je potřeba odstranit všechny nečistoty, mastnotu a nerovnosti,
  • odstranění okují a rzi před lakováním, odstraňování starých nátěrů, čištění svarů pro defektoskopická měření, začišťování po řezání, čištění kovů před a po pájení,
  • zpevňování namáhaných ploch (např. ozubených kol), úprava povrchu pro galvanizování,
  • čištění odlitků ve slévárenství, matování a saténování ušlechtilých kovu (nerez, mosaz),
  • úprava hliníku před eloxováním,
  • renovace starých věcí – kompletní čištění při rekonstrukci automobilových veteránů, odkarbonování autosoučástek,
  • tryskání je jednou z nejúčinnějších a nejlevnějších metod povrchové úpravy materiálů

Poznámka:  

Jako abrazivo používán kovový měkký granulát, ale v případě specifických požadavků je možné použití nekovových abraziv, nebo naopak kovových ostrohranných abraziv s větší tvrdostí. Abrazivo se volí podle materiálu tryskaných předmětů.

Pozor! Při tryskání muže dojít vlivem porušení struktury povrchu a povolení vnitrního pnutí k deformaci (ohybu) tenkého či perforovaného plechu (0,5 – 1 mm). Tyto díly lze však také většinou bez problému tryskat jinou technologií a to vyškolenou zkušenou obsluhou pneumatickým tlakovým systémem za užití jemnějšího abraziva při nižším tlaku.