Naše historie

Vznik a vývoj firmy

Na počátku byla stěžejním výrobním programem firmy HANAKOV, spol. s r.o. zámečnická výroba a dodávky a montáž ocelových konstrukcí. Od roku 1998 se firma začala soustřeďovat na činnost kovoobrábění, které v současnosti tvoří cca 80 % z celkového objemu výroby.

1991

 • založení soukromé firmy KOVOSTROJ, Ing. Jiří Bednář
 • hlavní činnost tvořila zámečnická výroba
 • počet zaměstnanců – 2

1996

 • transformace KOVOSTROJE do HANAKOV, spol. s r.o.
 • počet zaměstnanců – 20

1998

 • rozšiřování výroby o kovoobrábění
 • navýšení základního jmění
 • roční obrat 56 835 000,- Kč
 • počet zaměstnanců – 45

1999

 • pokračuje rozvoj činnosti kovoobrábění
 • společnost podniká v pronajatých prostorách
 • počet zaměstnanců – 48
  2000 – 2003

 • roční obrat nad 100 mil. Kč
 • v roce 2003 získání certifikátů dle dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 729 -2 : 1996
 • počet zaměstnanců – 50

2004

 • roční obrat 145 789 000,- Kč
 • získání velkého svářečského průkazu
 • počet zaměstnanců – 57

 

2005-2014

 • přemístění do vlastních výrobních prostor umožnilo následný rozvoj společnosti,
 • roční obrat postupně dosáhl výše okolo 200 mil.Kč
 • vlastní vývojové a konstrukční oddělení
 • neustálým technickým zlepšováním se zvyšuje technická vyspělost firmy
 • rozsáhlé investice do strojního vybavení a zavádění nových technologií obrábění
 • rozšiřování výrobních činností
 • zavedení  komplexního informačního systému  Navision na řízení výroby a skladů v r. 2009 umožnuje získávat přesné informace  pro hodnocení kvality a efektivnosti společnosti
 • počet zaměstnanců – 100+

 

 

 

2015 – současnost

 

 

 

 • roční obrat okolo 200 mil.Kč
 • další rozsáhlé investice do strojního vybavení a zavádění nových technologií obrábění
 • výstavba moderních výrobních prostor obrobny za podpory dotačních programů Evropské unie
 • navýšení kapacit obrobny
 • investice a rozvoj lidských zdrojů za podpory dotačních programů Evropské unie
 • Zavedení CRM systému pro řízení vztahů se zákazníky
 • počet zaměstnanců – 110+